Applikationsingenjör inom vibrationsmätning och tillståndskontroll