Kontakta oss

Vänligen fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig snarast!

Datainput
Resultat
um
gmm
gram
gram
When center of gravity are in middle of two planes

Tillförlitlighet i er maskinpark – STEG 1 – ARP – Asset Reliability Practitioner

Tillförlitlighet i er maskinpark - Steg 1 är en ISO certifierande utbildning. ARP är förkortningen på Asset Reliability Practitioner och riktar sig till den som vill ha en certifierande och heltäckande utbildning innehållande allt från metoder för att lägga upp arbetet i er organisation och i er anläggning till skarpa verktyg för att ta hand om och analysera era tillgångar. Allt för att förbättra tillförlitligheten i eran maskinpark. Inom industrin, vare sig det rör sig om bearbetande tillverkning, process, papper och massa, stål eller annan generell industri så är det viktigt för oss alla att jobba för att tillförlitligheten i våra tillgångar fungerar som det ska och maximeras. Därför erbjuder MLT nu Mobius Institute utbildning som kallas ARP (Asset Reliability Practitioner). Begär offert

Huvudmålet med denna utbildning är att ge grundläggande förståelse och insikt i hur processen kring tillförlitlighet kan förbättras. Vare sig det rör sig om att utvärdera redskap som ska övervaka tillgångarna eller hur mycket något kostar över en livstid är ARP designat för att ge inblick i hur detta arbete kan effektiviseras.

Utbildningen finns i flera certifieringsnivåer som erkänns över hela världen. Dessa är ARP CAT l – llll.

Från och med 2019 initieras en satsning på detta utbildningskoncept med möjlighet till att bli certifierad i ARP CAT l hos MLT i vårt Training Center.

MLT erbjuder ARP CAT I i två spår, spår A och spår B.

Spår A – överblick över hela anläggningen

I denna utbildning är målet att alla som har en position inom ledarskap, design, inköp, underhåll, som ingenjör m.m. i  ett företag ska ha vetskap kring hur deras arbetssätt påverkar och avgör tillgångarnas tillförlitlighet. Detta involverar även personer som har ansvar för viktigt roterande maskineri och elektrisk utrustning.

Spår B – Medvetenhet hos chefer och tekniker

Denna är avsedd för högre chefer, underhålls – och drifts/produktionsledning, ingenjörer eller yrkeskunniga som utför tillståndskontroll.

Oavsett om din fabrik tillverkar produkter eller råvaror alternativt tillhandahåller viktig service, är beroende av maskiner och elektrisk utrustning eller är involverad i att skydda landet så kommer denna utbildning på ett tydligt sätt att ge en förklaring om hur och varför en ska förbättra tillförlitligheten och prestationen.

ARP CAT l – Förespråkare

I ARP utbildningens första steg lär sig kursdeltagaren b.l.a följande:

• Fördelar
• Verktyg för förändring i företagskulturen
• Verktyg att få ledningen att investera i ARP
• Strategi för de förändringar som behövs i planer, vision, teamförståelse och support
• Förståelse för driftstopp
• Defekt upptäckt och utplåning
• Strategi för tillgångar
• Arbetshantering
• Reservdels hantering
• Precisions och förebyggande arbete (smörjning, uppriktning, balansering , tillståndskontroll etc)

Läs mer om Mobius Institute här

 

 

 

Vänligen fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig snarast!

  • Kurskod VIB 1005
  • Datum 22-24 oktober i Göteborg
  • Datum 3-5 december i Stockholm
  • 2 dagars utbildning, 1 dags examination
  • Teori
  • Utbildningen hålls på plats hos MLT
#

Contact person

Emma Berggren

Marknadsföring

+46 (0)73 - 094 61 20 / +46 (0)31 - 742 75 01

27

okt

Från haveri till lösning med Creaform Handyscan Black Elite

Läs mer

19

okt

Många fördelar med lasermätning i bageriet

Läs mer

12

okt

IRIS-M visualiserar vibrationer

Läs mer
logo logo logo logo logo